Raporto islamofobinë në media

Observatori Kombëtar Kundër Islamofobisë (OKKI) ju fton që të raportoni rastet e islamofonisë në media.
Shënim: U kërkojmë që të raportoni rastet e islamofobisë në media (duke përmendur rastin specifik të shoqëruar me link) e jo të denoncohet një media në tërësi si islamofobe.
Ju lutem plotësojini të gjitha pikat e formularin në mënyrë që raportimit të jetë sa më i plote. Faleminderit!

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal